DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 66058

DL-DF 66058
Date 1525-06-21
Issuer of charter FEHÉRVÁRI KONVENT (KER)
The old reference of the records Q 22 / 275 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract (f. IV. a. nat. Joh. bapt.). A székesfehérvári (de Alba) Szent István király-egyház kereszteseinek konventje bizonyítja, hogy Sarlay István -Gwth-i Orzagh Ferenc, Imre (magn.) és Dorottya, Bwchan-i Korlathkewy Péter (magn.) királyi udvarmester, valamint Borbála,Chakthornya-i Ernsth János felesége nevében – eltiltott mindenkit Wylak Valkó megyei, Zenthdemether Szerém megyei, Raholcza Körös megyei, Kaposwywar Somogy megyei, Nemethwywar Vas megyei (Rakws mezővárossal), Zeglygeth Zala megei, Essegwar, Palotha, Bathorkew és Eskew Veszprém és Fejér megyei, Galgocz és Themethwen Nyitra megyei várak, továbbá Polthos és Bellethyncz Valko megyei, Zenthersebeth, Berzewcze és Bakwa Verőce megyei várkastélyok, azután Racha Körös megyei, Gyewrk és Zemes Somogy megyei mezővárosok és tartozékaik, valamint a Magyarországon, Szlavóniában, Horvátországban és a hozzájuk tartozó részeken (partibus sibi subiectis) levő mindazon egyéb javak, birtokok, birtokrészek és birtokjogok elfoglalásától, amelyek Wylak-i Miklós bosnyák (Bozne) király és erdélyi vajdáé és fiáé: Lőrinc bosnyák hercegé voltak; eltiltotta ezenkívül Enyngh-i Therwk Bálintot (egr.) a Baranya(!) megyei Gezthes vár és tartozékai, Paxy János (egr.) a Fejér megyei Gerencher vár, Bayna-i Both István, Jánost és Ferencet (egr.) az Esztergom megyei Orsap és Sarysap birtokok elfoglalásától, a királyt ezek eladományozásától és beleegyezésének megadásától, minden hiteleshelyet pedig ezzel kapcsolatos oklevelek kiállításától. Papíron, hátlapján ovális pecsét darabja. DL 66058. (Fasc. sub B n. 16.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 572.

Content provider