DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Batthyány levéltár, Illésházy család (Q 388) • 103148

DL-DF 103148
Date 1524-09-26
Issuer of charter LAJOS 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 388 / 23 7 27
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Batthyány levéltár, Illésházy család (Q 388)
Survival form Átírás 1525
Abstract Buda. II. Mathei. II. Lajos király minthogy hozzájárult az adományozáshoz, amelyet Zagorhyda-i Tharnok Gáspár és Zenthandras-i Monthor János tett II. Ulászló király oklevelével KewkenyesMyndzenth-i Thorda Lukács és fia László fiai: János és Lázár Zala megyei Lengyel possession levő részeiről Akoshaza-i Sarkan Bertalan és fiai: Ambrus, János, Ferenc, valamint Akoshaza-i Sarkan Benedek fiai: Mihály, Lőrinc, István, Dénes és Demeter javára, meghagyja a budai káptalannak, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében a felsorolt királyi emberek egyike iktassa be Sarkan Mihályt, Istvánt és Dénest Lengyel possessioba. Átírva a budai káptalan 1525. július 15-én kelt oklevelében.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Search result navigation
Content provider