DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Štátny archív v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen • Korpona város levéltára: Korpona város tanácsa: Stadtbuch (U 780) • 274491

DL-DF 274491
Date 1523-11-11
Issuer of charter KORPONA VÁROS
The old reference of the records U 780 / J.N.
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Štátny archív v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen • Korpona város levéltára: Korpona város tanácsa: Stadtbuch (U 780)
Survival form Protokollum
Document-type VÁROSKÖNYV

Content provider