DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Berzeviczy család, berzevicei (Q 38) • 69120

DL-DF 69120
Date 1522-05-22
Issuer of charter SZEPESI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 38 / 384
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Berzeviczy család, berzevicei (Q 38)
Q 38 / 385
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Berzeviczy család, berzevicei (Q 38)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract A szepesi (Scepusiensis) káptalan előtt Tharcza-i Tamás fia Miklós a gyermekei: György, Erzsébet és Zsófia nevében is vallja, hogy miután osztályos atyafia: Tharkew-i Rykalff István fia Miklós mester szepesi kanonok a Tharkew várban és tartozékaiban bírt részét, az egész birtok felét neki adta, viszonzásul kötelezi magát, hogy mindaddig míg Miklós mester él, neki János születésekor (jún. 24.) 25 forintot ad évenként, a mostani évben egy 7 forintot érő ruhát, vagy tunica-t, majd minden második évben egyet, vagy az árát, ha ő vagy utódai a fenti kötelességet megszegnék, a fenti pénz és ruha értékének kétszeresét tartoznak megadni, ha pedig Tharczay Miklós örökös nélkül halna el, a vár és tartozékainak fele visszaszáll Rykalff Miklós mesterre. Datum feria quinta proxima ante festum beati Vrbani pape, anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo. Eredeti, hártyán, függőpecsétje hiányzik. Eredeti, papíron, hátlapján pecsét töredéke. Átírja a szepesi káptalan 1524. jún. 25.– Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider