DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Manumissionales (Q 368) • 36870

DL-DF 36870
Date 1522-05-17
Issuer of charter KOLOZSMONOSTORI KONVENT
The old reference of the records Q 368 / F 8
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Manumissionales (Q 368)
Survival form Eredeti
Mode of sealing 0
Abstract sabbato prox. p. f. b. Sophie vidue. A kolosmonostori konvent bizonyítja, hogy megjelent előtte circumspectus Gregorius Fazakas de Egeres és bemutatta előttük litteras venerabilis et religiosi fratris Pauli Thomori, alias administratoris proventuum huius ecclesie Kolosmonostratensis, kérve, hogy azt írják át és adják ki neki jogai védelmére. (Lásd külön!) Ők eleget téve Fazakas Gergely kérésének, Thomor-i Pál szerzetesnek bemutatott oklevelét minden változtatás nélkül szóról-szóra átírták és másolatban kiadták az exponensnek. Az átírt oklevél hátlapjáról.– Regeszta forrása: OL regeszta
(sab. p. Sophie) Egeres-i Fazakas Gergely (c) kérésére átírja a Thomory Pál minorita barát, akkor még világi személy (adhuc in seculari habitu existentis), a Kolosmonosthra-i apátság jövedelmeinek administratora által 1511. március 23-án kiállított felszabadító levelét (3573. sz.). Fogalmazvány az eredeti felszabadító levél hátán.– Regeszta forrása: Jakó, KmJkv 3854.

Content provider