DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica (Q 316) • 30095

DL-DF 30095
Date 1520-12-29
Issuer of charter LAJOS 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 328 / 7 47
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Archivum familiae Thurzó (Q 328)
Q 316 / 65 12
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica (Q 316)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract Bude - sabbato prox. p. f. beatorum innocentum. Lajos király bizonyítja, hogy vezéreltetve reverendus dominus Ladislaus de Maczedonya érdemeitől és erényeitől, őt mint arra érdemes és alkalmas személyt kinevezte a szeréni egyház püspöki méltóságába, amely állás az előbbi püspöknek: Orzag Jánosnak a váci püspöki méltóságba való áthelyezésével megüresedett; tette ezt kegyúri jogánál fogva és a püspökséget összes javaival: váraival, várkastélyaival, városaival és falvaival és minden egyéb tartozékával neki adományozta. Ugyanakkor meghagyja a szerémi káptalan tagjainak, hogy ettől kezdve a nevezett Maczedonya-i Lászlót tekintsék és ismerjék el prelátusuknak és minden megengedett dologban engedelmeskedjenek neki. Aláírva: Ludovicus rex, manu propria. Eredeti, papír. A szöveg alatt papírfelzetes pecsét. Régi jelzete: Actor. Thucz. Fasc. 7. N-o 47.

Content provider