DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Berzeviczy család, berzevicei (Q 38) • 69102

DL-DF 69102
Date 1515-04-16
Issuer of charter SZEPESI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 38 / 366
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Berzeviczy család, berzevicei (Q 38)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract A szepesi (Scepusiensis) káptalan előtt Tharkew-i Rykalf István fia Rykalf Miklós szepesi kanonok minthogy Tharcza-i Miklós, osztályos atyafia őt kisgyermek korától fogva nevelte, élelemmel, ruházattal és más szükséges dolgokkal ellátta, továbbá kitaníttatásáról gondoskodott, kanonokságra segítette, a Saros megyei Tharkew vár felét, továbbá tartozékai: Hethhaz mezőváros, Tharkew, Lwchka, Weresalma, Lwbythyn, Jakabfalwa, Zechew, Wyzoka, Crywa, Tharcza, Jeztreb, Kyo, Chermycze, Lwko, Nyryes birtokok, Bacha, Arkleb és Rehe puszták felét, azonfelül Kemlew Hewes megyei, Lwmpnycza és Hwnczdorf szepesmegyei birtokok felét Tharcza-i Miklósnak adja. Datum feria secunda post dominicam Quasti modo geniti, anno Domini millesimo quingentesimo decimo quinto. Eredeti, papíron, hátlapján pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)

Content provider