DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90) • 26724

DL-DF 26724
Date 1510-05-02
Issuer of charter SÁROS MEGYE
The old reference of the records Q 90 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon 05
Abstract feria V. proxima a. f. Inventionis sancti crucis. Sáros megye (Betholdi Szaniszló, Perényi Imrének, Abaúj megye örökös grófjának és nádornak alispánja és a szolgabírák) jelenti, hogy az előtte egy részről megjelent Jekelfalvai János és fia Antal és a másrészről Jekelfalvai Miklós között folyó perben a választott bírák rendelkezése szerint a nevezetteknek minden vitás kérdésben megegyezésre kell jussanak. Meghagyja a megye, hogy Jekelfalvai János és Antal Miklósnak egy jobbágyát, ki zálogként náluk szolgál, Miklósnak pénzbeli tartozás kiegyenlítése nélkül adják vissza. Ezenfelül János és Antal fizessenek Miklósnak 6 köböl gabonát kártérítésül. Hedrich András 4 köböl gabona fizetésére kötelezi magát. Az oklevélben előforduló nevek: Varinfalvai János, Hedrichi András, Rikkonani Ambrus és Thernyei Imre. Eredeti, papír, hátlapon 5 gyűrűs pecsét nyoma.– Regeszta forrása: OL regeszta

Search result navigation

Óvári regeszták
volume 9 / page 237

Content provider