DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85188

DL-DF 85188
Date 1510-01-29
Issuer of charter LELESZI KONVENT
The old reference of the records Q 166
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Survival form Másolat
Abstract feria tertia post conversionis Pauli. Kornis Benedek prépost és a Lelezh-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyságlevele arról az egyességről, melyet előtte összes birtokaikra vonatkozólag egyrészről Semse-i István, más részről ennek édestestvére: Semse-i Mátyás kötöttek az alábbi feltételekkel: István és örökösei birtokolják egészen kihalásukig a Zemplén megyei (Zempliniensis) Paszdics, Szuha, Ujfalu, Mocsar, Kraszna, Zálog, Szamogy, Zentes, Beretto, Laszk s Zeder-haza felét, viszont Mátyás és örökösei szintén kihalásuk-ig birtokolják az Abauj megyei (Apaujvariensis) Semse, Hutkocz, Roszpud, Sacza, Polyi, Gard, a Sáros-megyei Nyárs, Ardé, Szalok, a szepesmegyei (Scepusiensi) Polyanka, a Heves megyei (Hevesiensis) Janoshidgya s a Pest megyei (Pestiensis) Kér helységek felét úgy, hogy amelyik fél magtalanul halna ki, úgy annak része a tovább élő félre szálljon; ha pedig Mátyás az István kezén levő javai élvezetébe akarna jutni, akkor előbb meg kellene neki fizetnie Istvánnak azt a 400 arany forintot, amely összegért Semsey Mátyásnak a birtokrészeit a nevezett Zentes, Zalog, Szuha, Kraszna, Laszk és Berethö helységekben István magához váltotta, ezen túl még Semsey István feleségének: Eufrozinának a hitbérét. XVIII. századi igen gondatlan másolat. NB. A borítékben még egy másik másolat is, talán még rosszabb. A mutakozó helyírási eltéréseket nem látszott érdemesnek kiírni, hiszen a szóban forgó nevek eredeti oklevelekben fölös számban fordulnak elő!!!– Regeszta forrása: OL regeszta ( Ila )

Content provider