DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 248054

DL-DF 248054
Date 1508-07-23
Issuer of charter ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records U 468 / 108
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / MISKOLC 19
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Másolat 1699
Abstract Buda. II. Ulászló király kiváltságlevele, amelynek erejével a Myskolc mezővárosban lakó mészáros mesterembereknek polgártársaik (concives) által jelenléte elé terjesztett kérésükre kegyelmesen megengedi, hogy mesterségük jobb móddal való gyakorlása céljából céhet (ceha seu confraternitas) alakítsanak, s egyúttal jóváhagyja tervezett rendtartásukat is. Ezen rendtartás egyes cikkelyei a következőek: – Egyetlen mészáros mesterember se merészeljen a húsvágásra kijelölt idő alatt több húst vágni, mint amennyit a többiek vágnak. – A húsvágáshoz nem értő mészárosoknak ne legyen szabad mészárszéket állítani és fenntartani. – Senki ne nyerhessen a mészárosok közötti tisztséget, csak az, akit a mesterek megválasztanak. – A mészáros mesteremberek minden esztendőben választhatnak maguk közül egy vagy két embert, akik előljáróik, vagyis céhmestereik lesznek. Ezek kötelesek lesznek a céh dolgaiban eljárni, bármiféle veszedelem fenyegetése esetén tanácsért és segítségért a város bírájához fordulni, a céh tagjai között felmerülő ügyekben ítéletet hozni, s ha a perlekedők közül valamelyik fél ítéletükbe nem nyugodna bele, akkor a pert a város főbírája elé terjeszteni. – A Myskolc-i parochiális egyházban kiválaszthatják maguk számára azt az oltárt, amelyik nekik tetszik, valamint választhatnak maguk közül egy presbitert, aki naponta vagy hetente egyeztetni fogja az istentiszteletek rendjét és a mészáros mesterség gyakorlását. Hiteles másolat, amelyet a Magyar Kamara regisztratúráján őrzött másolatról készített Branik György is regesztrátor 1699-ben. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 108. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 1. köt. 66. sz. Kiadja Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 150–152. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 100/143.

Content provider