DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292801

DL-DF 292801
Date 1507-04-16
Issuer of charter EGRI KÁPTALAN
The old reference of the records U 468 / XV 1 126
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Abstract (Eger). Az egri káptalan bizonyságlevele, amelyben jelenti mindazoknak, akiket illet, hogy az előtte a maga személyében megjelent Orsolya nemes asszony, néhai Watha-i Sysary Demeter hátrahagyott özvegye az alábbi örökvallást tette: mivel Sysary Demeter fiai: György és János, valamint Watha-i Pethres Péter és Márton biztosította őt, hogy nyugodtan birtokolhatja mindazon ingó és ingatlan jószágokat, amelyek részint elhalt férje jegyajándékaként kerültek a birtokába – ilyen ingatlanok a Borsod vármegyei Alsowatha és Lewew possessiókban lévő birtokrészek –, részint pedig a mondott férje végrendelete értelmében szállottak reá, azért ő is megnyugtatja a nevezetteket, hogy megelégszik ezekkel az ingó és ingatlan javakkal s többre nem fog igény formálni. Restaurált papíron, amelynek hátlapján rányomott pecsét helye látható. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 126. sz. Korábbi jelzete: a négyesi Szepessy család levéltára, fasc. IV. nr. 4. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 97/137.

Content provider