DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 248048

DL-DF 248048
Date 1503-02-12
Issuer of charter ANNA KIRÁLYNÉ
The old reference of the records U 468 / 101
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / MISKOLC 12
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract Buda. Anna királyné patens formában kiállított kiváltságlevele, amely szerint a jelenléte elé járuló Zabo Demeter, Ó-Miskolc (vetus oppidum Myskolc) mezőváros főbírája és Thoth Lőrinc, Új-Miskolc mezőváros (novum oppidum Myskolc) főbírája, valamint ugyanezen mezőváros esküdtjei: Feleph Tamás és Olayos Gergely a következő panaszt terjesztették elő: bár Mátyás király 1471. január 29-én és Beatrix királyné 1492. december 23-án kiadott oklevelei (lásd 103. sz. és 113. sz.) – amely okleveleket eredetiben be is mutattak a nevezettek a királyné előtt – felmentették a városukban lakókat az úgynevezett usualis denár, vagyis a kilencedbor minden egyes köbölje után járó egy-egy denár fizetése alól, a Dyosgewr-i vár ispánjai és officiálisai mégis arra kényszerítik őket, hogy fizessék meg ezeket a denárokat. Sőt ezenfelül még azt is követelik tőlük, hogy „tollpénz” (sallarium pennae) fizessenek egy köböl bort a kilenced összeírására ideérkező jegyzőnek vagy írnoknak. – Anna királyné e panaszt jogosnak találván és egyébként sem akarván, hogy jobbágyait igazságtalan terhekkel terheljék, a jelen kiváltságlevél erejével megparancsolja More Eleknek, Dyosgewr vára mostani officiálisának és ispánjának, valamint az ezen vár élére a jövendőben állítandó ispánoknak és tiszteknek, hogy ezután ne merészeljék a Myskolc mezővárosban lakókat ezen két adóteher fizetésére kényszeríteni. Restaurált hártyán, a függőpecsét elhelyezésére szolgáló bemetszésekkel. Jelzete: BAZmLt. XV. I. 101. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 1. köt. 12. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 90/129.

Content provider