DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 248047

DL-DF 248047
Date 1503-02-11
Issuer of charter ANNA KIRÁLYNÉ
The old reference of the records U 468 / 100
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / MISKOLC 11
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract Buda. Anna királyné megerősítő kiváltságlevele, amelyben átírja Mátyás király 1472. augusztus 1-én kiadott, az idegenek számára Mykolc mezőváros (oppidum) területén a bor eladását megtiltó kiváltságlevelét (lásd 105. sz.), amelyet Ó-Miskolc mezőváros (vetus oppidum Mykolc) főbírája, Zabo Demeter és Új-Miskolc mezőváros (novum oppidum Mykolc) főbírája, Thóth Lőrinc, valamint ugyanezen mezőváros esküdt polgárai: Feleph Tamás és Olayos Gergely terjesztettek jelenléte elé. Annak királyné még azzal is kiegészíti a Mátyás által adományozott kiváltságot, hogy aki vég az abban foglaltak ellen, az veszítse el a bort, amit Myskolc mezőváros területére bevitt; tehát a főbíró és esküdtjeik a város ősi szokásjogának megfelelően lefoglalhatják az ilyen bort. Restaurált hártyán, függőpecsét helyével. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 100. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 1.köt. 11. sz. Kiadja Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 110–111., 133–134. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 89/127.

Content provider