DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65444

DL-DF 65444
Date 1500-10-08
Issuer of charter GERLISTEI JAKAB SZÖRÉNYI BÁN
TÁRNOK PÉTER SZÖRÉNYI BÁN
The old reference of the records Q 169 / 46 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul 02
Abstract Gerlysthey Jakab és Machkas-i Tharnok Péter szörényi bánok bizonyítják, hogy eléjük járultak egyrészt Thewrek János és felesége: Krisztina, a néhai Byzerey Miklós leánya, másrészt Byzere-i Gaman György és ennek a fiai: János, Miklós és András, amikor a nevezett Thewrek János felesége Krisztina nevében az említett Byzere-i Gaman György és fiai: János, Miklós és András ellenében ily bejelentést tett: felesége Krisztina apjának, a néhai Byzere-i MIklósnak a Byzere, Kalowa és Plese, továbbá a Felső-, Középső- és Also Wochorowa, azonkívül a Rowna, Glomboka, Meel, Zlathina, MIhalyncz, Bolyasnicza, Herzorowa, Apadya, Laczkan és Zachel Karansebes-i kerületi, továbbá a Thernowa, Brathova és Mykolcz Borzafew-i kerületi, a szörényi bánsághoz tartozó birtokokban lévő birtokrészeiből férjhezmenetelekor, de azután sem kapta meg a nászajándékot és más esküvői megtiszteltetéseket (honores nuptiales), sem apjától, se bárki mástól. Minthogy pedig apjának, Byzere-i Miklósnak fentemlített összes birtokrészei a nevezett Gaman Györgyre és említett fiaira és azok többi testvéreire szálltak, azért a nevezett Krisztina úrnő a birtokok után neki járó minden nászajándékot és egyéb esküvői megtiszteltetést a nevezett Gaman Györgytől és fiaitól kívánja ”iure walachiali requirente”. Erre a nevezett Gaman György a saját és fiai nevében kijelentette, hogy valóban így áll a dolog, mire a vajdák ösztönzésére a két fél egy akarattal fogott bírákat választott, név szerint: Ladislaum Floka, Stephanum literatum, Georgium Nargwy, Blasium Mothnoky et Petrum Farkas, hogy ezek rendezzenek el mindent lelkiismeretesen, amihez terminust is tűztek ki a számukra. Ennek elérkeztekor mkét fél személyesen megjelent a vajdák előtt, amikor a nevezett Thewrek János és a felesége: Krisztina önként ily bevallást tettek előttük: a fogott bírák és más becsületes emberek közbenjárására egyezségre léptek Gaman Györggyel és fiaival oly módon, hogy a nevezett Gaman György és fiai 60 aranyat fizetnek Krisztina úrnőnek nászajándék és minden egyéb esküvői megtiszteltetés címén az apjától rájuk szállt birtokok alapján: Gaman György és a fiai: János, Miklós és András a vajdák előtt azonnal ki is fizették a 60 aranyat Krisztinának, ő pedig nyugtatta őket utódaikra nézve is járandósága lefizetése felől. - Papír – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider