DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247971

DL-DF 247971
Date 1499-04-21
Issuer of charter ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records U 468 / 23
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 23
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract Buda. II. Ulászló király patens formában kibocsájtott megerősítő oklevele, amely szerint személyesen a jelenléte elé járult néhai Ferenc fia Balázs, a Jakohalma-i jászok (philisteorum) kapitánya a maga és fia: Vince, valamint unokái: Benedek és András nevében, s bemutatta Zsigmond király pergamenre írott kiváltságlevelét. Ezen kiváltságlevél pedig azt bizonyítja, hogy Zsigmond király Negzallas kapitányát, a nemes Kompolth-ot, továbbá fivérét, Lászlót, valamint unokáit: Jakabot és Ferencet – tudniillik az említett Balázs őseit – a kapitányi tisztség viselésére tekintettel minden adófizetés alól felmentette. Nem kötelesek saját személyükben a királyi hadseregben sem harcolni, csupán egy lovas íjászt tartoznak maguk helyében állítani. – A nevezett Balázs kérésére Ulászló király meghagyta és megerősítette őt és mondott rokonait ezekben a kiváltságokban, s egyúttal utasította híveit, a budai vár provizorát és a jászok bíráját, valamint Hewes vármegye főispánját, alispánját és szolgabíráit, hogy senkit ne háborgassanak és akadályozzanak közülük azok gyakorlásában. Restaurált hártyán, az előlapján rányomott pecsét helyével. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 23. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 501/d. Sp. I. fasc. 1. nr. 20. Provenienciája ismeretlen. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 83/118.

Content provider