DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247970

DL-DF 247970
Date 1496-11-28
Issuer of charter TRENCSÉN MEGYE
The old reference of the records U 468 / 22
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 22
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul 03
Abstract 1496–11–28 és 12–02 között. Trencsén vármegye alispánjának, Zyina Jánosnak, valamint ugyanezen vármegye szolgabíráinak bizonyságlevele arról, a vizsgálatról, amelyet Okruth-i Okrutsky Mátyás kérésére és Pominem-i László ellenében folytatott le Kamenizan-i Gáspár és Bohu(…)-i János (szolgabírák?). A vizsgálat során kihallgatott nemes tanúk: Slawintz-i Sandrinus, Klobuzitz-i Balázs, János és Vencel, Borczicz-i Zsigmond, Pruska-i Márton, valamint Pruska-i György; a nem nemes tanúk: Slawintz-i Saska Mátyás, Piethow-i Bernát, (…), Kamenizan-i (…)k (…), (…)-i István és Márton, (…) Mátyás, (…). A vizsgálat – amely november 6-án zajlott le Pominem possessióban – során a felsorolt tanúk egybehangzóan vallották, hogy a nevezett Okrutsky Mátyás és fivérei mindig is birtokolták azt a birtokrészt, amelyben most laknak, s hogy emlékezetük szerint az őseiktől szállott reájuk. Restaurált papíron, amelynek előlapján három, erősen megkopott ábrájú pecsét látható. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 22. sz. Korábbi jelzete és provenienciája ismeretlen. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 83/117.

Content provider