DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90) • 26722

DL-DF 26722
Date 1484-11-22
Issuer of charter SZEPES MEGYE
The old reference of the records Q 90 / 23
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró 03
Abstract Szepes megye (Gargói Miklós, Zapolyai Imre örökös szepesi gróf alispánja és Szepes megye szolgabírája) jelenti, hogy Jekelfalvai Ffyas István pert indított BArgai István ellen. A felperes azzal vádolja Bargai Istvánt, hogy saját, valamint András és András fia János jobbágyai, névszerint Kwrschai György és Hez (?) Miihály, Fyas István Falthen nevü jobbágyának fiait ostorütésekkel bántalmazták, ruháikat szétszaggatták, fegyvereiket és karjaikat tőlük elvették. Eredeti, papir. Zárópecsét nyoma.

Search result navigation

Óvári regeszták
volume 15 / page 337

Content provider