DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90) • 26720

DL-DF 26720
Date 1481-05-21
Issuer of charter MÁTYÁS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 90 / 21
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Language Latin
Abstract Mátyás király tudtul adja, hogy Solmesi László Barczai András nevében a budai káptalan máj. 17.-én kiállított levele szerint panaszt tett Jekelfalvai Fias István, Thordai András, Zakos Balázs, László fia, szept. 8.-án Thordai István és Jekelfalvai Fias István tudtával és akaratával Magyar Balázs, Erthy János, Zakai László, BAyori Mátyás fia Balázs, Gewrgewi János, Aranyasi Chaudei Jakab fegyveres kézzel felsőbarczai házára és kuriájára törtek és ha el nem menekül, őt magát is megölik. Ennek bizonyítására bemutatta egyrészt a budai, másrészt a szepesi káptalan, harmadsorban Abaujmegye levelét a felperes ügyvédje Keeri Rametha és kérte, hogy az említett feleket idézzék meg. A vádlottak megjelenve a jászói konvent előtt, ártatlannak mondták magukat, de azt bizonyítani nem tudták. Ezért a király elrendeli, hogy összesen 150, egyenként 50 nemest állítsanak tanubizonyságul, kik velük együtt jelenjenek meg és tegyenek esküt ártatlanságuk mellett a jászói konvent előtt, Fias István aug. 5.-én, Thordai András aug. 6.-án, Zakai István aug. 7.-én és a konvent ezt aug. 16.-án bizonyságlevéllel tanúsítsa. Eredeti, papir. Zárópecsét nyoma.

Search result navigation

Óvári regeszták
volume 4 / page 229

Content provider