DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bezerédi család, kámi (Q 41) • 72268

DL-DF 72268
Date 1323-05-14
Issuer of charter SOMOGYI KONVENT
The old reference of the records Q 41 / 2
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bezerédi család, kámi (Q 41)
Survival form Átírás 1328
Remark Kékcédulán 1323-06-26
Abstract (sab., in vig. penth.). A somogyi konvent a Hedus falubeli (de villa) Paulin fiai: Péter és Tamás kérésére privilegiális levélben átírja és megerősíti saját, 1322. március 14-én és április 23-án kelt nyílt okleveleit (Lásd Borsa SMM 27. [1996] 58/77 és 58/78 szám). Méltóságsor: János apát, Ulrik [perjel, custos?]. – Hártyán, melynek alsó szélét levágták, így utolsó sora elveszett, utolsó előtti sorának eleje pedig megcsonkult. (Bezerédj cs.) – Anjou oklt. VII. 194. sz. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 27 (1996) 59/81.

Content provider