DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rhédey család (Q 161) • 61030

DL-DF 61030
Date 1462-12-15
Place of dating Vdwarhel Udvarhely Udvarhely szék
Issuer of charter Albert csanádi püspök
Tamás vránai perjel
Albert csanádi püspök kiküldött bíró
Tamás vránai perjel kiküldött bíró
The old reference of the records Q 161 / 77
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rhédey család (Q 161)
Survival form Eredeti
Document-type arbitrionális
Index Tharchafalwa-i Balázs (Gergely f) váraljai lakos; Thrachafalwa-i Balázs (Gergely f) pálfalvai lakos; Tharchafalwa-i Lőrinc (Péter f) váraljai lakos; Tharchafalwa-i Lőrinc (Péter f) pálfalvai lakos; Kobathfalwa-i Balázs (János f) váraljai lakos; Kobathfalwa-i Balázs (János f) pálfalvai lakos; Karachonfalwa-i Gergely (István f) váraljai lakos; Karachonfalwa-i Gergely (István f) pálfalvai lakos; Udvarhely-széki esküdtek; Mátyás 1 király; Waralya Váralja Udvarhely szék; Palfalwa Pálfalva
Subject határper - bevallás - patvarkodás; prédium Swgorew gázló - Rekethyepathaka (Reketye patak) patak; márka - ezüst
Abstract Albert csanádi (Chanadiensis) püspök és Tamás várnai (Aurane), perjel, mint Mátyás király (regem Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.) által külön delegált bírák, bizonyítják, hogy Tharchafalwa-i Gergely fia: Balázs, Tharchafalwa-i Péter fia: Lőrinc, Kobathfalwa-i János fia: Balázs és Karachonfalwa-i István fia: Gergely, Vdwarhel szék esküdtjeienk előttük tett bevallása szerint Waralya és Palfalwa helységek lakosai - fogott bírák közvetítésével - a közöttük volt határperekben ugy egyeztek meg, hogy ”a parte orientali penes fluvium Rekethyepathaka directe supra vadum Swgorew vocatum structhram sepium edificare et tenere pariter sem perpetuis temporibus debeant et teneantur”, ezen felül a két helység között levő predium földjét két egyenlő részre osztották, a felső részt kapta Palfalwa, az alsót Waralya, megegyeztek végül, hogy az a fél, amelyik az egyességet megszegi, 40 márka ezüstben is patvarkodásban marasztaltassék el a másik féllel szemben. Eredeti, papir, szöveg alatt két piros viaszú rányomott pecsét nyomai. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Content provider