DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65918

DL-DF 65918
Date 1462-10-09
Issuer of charter MÁTYÁS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 22 / 189
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 190
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Átírás 1462
Abstract (in Dyonisii) Buda. I. Mátyás király meghagyja a sági konventnek, hogy tartson vizsgálatot Gyarmath-i Balázs fia: László (egr.) azon panasza tárgyában, amely szerint Pribel-i Dániel és Detre meg Kezyholcz-i Daczo György a Hont megyei Chab nevű birtokának bizonyos rétjeit lekaszálták és a szénát elvitték, továbbá Wypor-i László az Ebeczk-i János, György, Tamás és Ábrahám hozzájárulásával az ő Nógrád megyei Sclabonya nevű birtokára törve, egy hordó borát megitták, György nevű familiárisát és több jobbágyát ártatlanul megverték és kifosztották, ezenkívül Dorchan-i Dosa Miklós tőle Dorchan birtokon (Nógrád m.) levő több telket és rétet, amely Jakab fiáé: Jánosé (néhai) voltak, és a panaszost Dosa Miklóstól zálogjogon illetik, elfoglalt. Átírta a sági konvent 1462. november 24-én kelt oklevelében, melynek XIX. sz. eleji másolata DL 65918. (Fasc. III. n. 57.) Eredetije: DL 15776. (NRA fasc. 257. n. 27.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 356.

Content provider