DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bezerédi család, kámi (Q 41) • 72275

DL-DF 72275
Date 1461-05-16
Issuer of charter VESZPRÉMI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 41 / 1 4
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bezerédi család, kámi (Q 41)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Language Latin
Document-type arbitrionális
Index Devecseri Csoronk Gergely (Kálmán f) magán; Devecseri Csoronk Tamás (Kálmán f) magán; Gyemerői Gergely (Miklós f) magán; Gyemerői Gergely fel Dorottya magán; Devecseri Csoronk Pál l Dorottya magán; névszerint felsorolt fogott bírák; jobbágynévsor; méltóságsor; Dewecher Devecser Veszprém m; Kysfalud Kisfalu Veszprém m; Kohar Kohár Veszprém m; Komand Kamond Veszprém m
Subject per (megszüntetése) – oklevél érvénytelenítése – birtok átengedése; szántó – rét – Torna folyó; kúria – malom; hold – kaszaalja
Abstract A veszprémi káptalan előtt Dewecher-i Choronk Kálmán fiai: Gergely és Tamás egy részről és Gemerew-i Miklós fia Gergely s felesége: Dorottya asszony – Dewecher-i Choronk Pál leánya – más részről a közöttük a nevezett Choronk Pálnak Deuecher possessioban (Veszprém m) volt részei miatt folyó perekben a név szerint felsorolt fogott bírák közvetítésével békésen megegyeztek, a pereket megszüntették, a perleveleket érvénytelenítették és az első fél a második félnek átengedte a nevezett Dewecher-ben levő nemesi kuriát 20 hold szántóval, 12 kaszás réttel, továbbá a Dewecher határában túl a Tornavizén fekvő Kysfalud birtokrészt s a Torna vizén egy malom helyét, viszont a második fél lemond Komand, Kohar s Dewecher possessiokban (Veszprém m) levő vagy remélhető minden javáról az első fél javára. – Jobbágynevek, földrajzi nevek. – Méltóságsor. – Függőpecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Content provider