DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Curiai levéltár, Jelzet nélküli (Q 7) • 15212

DL-DF 15212
Date 1458-02-13
Issuer of charter leleszi konvent
Balázs leleszi prépost
The old reference of the records Q 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Curiai levéltár, Jelzet nélküli (Q 7)
Survival form Átírás 1458
Language Latin
Document-type birtokfelosztó
Index Ráskai Miklós (Vitus f, János f) magán; Ráskai János (Miklós f) magán; Ráskai Balázs (Miklós f) magán; Ráskai János magán; Ráskai György (János f) magán; Ráskai János (János f) magán; Ráskai András magán; Ráskai Miklós (András f) magán; Ráskai Simon (András f) magán; Ráskai Miklós (Loránd f) magán; Ráskai István magán; Ráskai György (István f) magán; Ráskai János (István f) magán; Naghraska Nagyráska Zemplén m; Kysraska Kisráska Zemplén m; Hegy Hegyi Zemplén m
Subject öröklött birtok – zálogbirtok; Laborc folyó; malom; budai márka
Abstract A leleszi konvent /Balázs prépost és a konvent/ bizonyítja, hogy megjelentek előtte egyrészt Raska-i Vitus fia János fia Miklós, magára vállalva János és Balázs nevü fiainak a terhét, másrészt Raska-i János és András, – János magára vállalva György és János nevü fiainak, András pedig magára vállalva Miklós és Simon nevü fiainak a terhét – ugy egyeztek meg testvérüknek: Raska-i Lóránd fia Miklósnak Naghraska, Kysraska és Hegy nevü zemplénmegyei birtokban lévő birtokrészei és a Naghraska-n, a Laborcz folyó felett lévő malom ügyében, hogy ezeket a birtokrészeket meghagyják abban a felosztásban, amint eddig birták azokat; másik testvérüknek: Raska-i Istvánnak Naghraska-n, Kysraska-n és Hegy-en lévő birtokrészeit és Istvánnak a malomrészét, akár öröklött, akár zálogbirtokok azok, három részre osztják, amely felosztás megmarad egészen István fiainak: Györgynek és Jánosnak a haláláig. Amelyik fél később ezt a felosztást nem vállalná, a másik féllel szemben in 50 marcis Budensibus gravis ponderis marasztaltassék el.

Content provider