DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Vály család (Q 202) • 39081

DL-DF 39081
Date 1453-06-30
Issuer of charter NYITRAI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 202
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Vály család (Q 202)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Language Latin
Document-type arbitrionális
Index Chalka-i Dénes (Márton f) magán; Chalka-i Balázs (Márton f) magán; Chalka-i Vitus (Márton f) magán; Chalka-i Ipoly (Imre f) magán; Chalka-i Ilona (Ipoly l) magán; néhai Chalka-i Mátyás magán; Chalka
Subject kötelezettségvállalás - fiúsítás - hagyaték - örökös nélküli személy; szántó - rét - telek; hold; forint
Abstract A nyitrai káptalan jelenti, hogy eléje járultak egyrészt Chalka-i Márton fiai: Dénes és Balás a saját és Vitus testvérük nevében, másrészt Chalka-i Imre fia: Ipoly a saját és leánya: Ilona nevében és jelentették, hogy jóllehet köztük a Chalka-i birtokrész miatt pereskedés folyt, jó emberek közbenjöttével úgy egyeztek meg, hogy mivel ugyanazon őstől származnak, a boldogult Chalka-i Mátyás örökségén megosztozkodnak úgy, hogy egy sessio, amelyben egykor ”quidam quartalius ipsorum” lakott, 18 hold szántó és egy rét Ipolynak és Ilona nevű leányának jutott, a hagyaték többi része Dénesre, Balásra és Vitusra szállt. Ha valamelyik fél örökös nélkül halna meg, birtokrésze a másik félre száll. És mivel Ipolynak fiúutódja nincsen, Dénes, Balás és Vitus megígérték, hogy Ilona fiúsítása érdekében maguk fognak eljárni.Mindezekre 100 forint büntetés terhe mellett kötelezték magukat. - Függő pecsétje hiányzik.

Content provider