DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bezerédi család, kámi (Q 41) • 72272

DL-DF 72272
Date 1446-12-28
Issuer of charter CSORNAI KONVENT
The old reference of the records Q 41 / 2 2
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bezerédi család, kámi (Q 41)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Language Latin
Document-type tiltakozó – eltiltó
Index Uki György (István f) kikkorú; Uki András magán; Kökényesi Szele Jakab magán; Kökényesi Szele Balázs magán; Kökényesiek felsorolt társai magán; Szentbalázsi István (Lőrinc f) magán; Zenthbalas Szentbalázs Zala m; Kysfalud Kisfalud Zala m; Thwr Tur Zala m; Hederych Ederics Zala m
Subject kényszer – egyezség – egyezség visszavonása – birtok átengedése – birtok elfoglalása – birtok használata – iktatás
Abstract A csornai konvent előtt Wk-i István fia: a 13 éves György tiltakozott az ellen, hogy ő atyai nagybátyja: Wk-i Andrással együtt – ennek kényszerítésére – békés egyezséget kötött Kwkenyes-i Zele Jakabbal és Balázzsal és név szerint felsorolt társaikkal és ebben átengedte nekik a Zala megyei Zenthbalas, Kysfalud és Thwr possessiokat valamint Zenthbalas-i, Lőrinc fia István részét a Zala megyei Hederych possesióban, hiszen mint kiskorú ezt jogérvényesen nem is tehette, ezt az egyezséget tehát revokálja és a nevezett Zele Jakabot és Balázst meg társait eltiltja az idézett birtokok elfoglalásától, használatától és a birtokbavezetéstől. – Hátlapján rányomott pecsét maradványai.

Content provider