DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Idegen magánosok oklevelei (Q 319) • 39228

DL-DF 39228
Date 1446-02-17U
Issuer of charter TURÓCI KONVENT
The old reference of the records Q 319 / 1925 991
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Idegen levéltárak és gyűjtemények egyes okleveleinek másolatai (Q 319)
Survival form Másolat
Language Latin
Document-type iktató
Index Otmárföldi Tarnóci ”dictus” Tamás (Péter f) magán; Otmárföldi Tarnóci ”dictus” György (Péter f) magán; Otmárföldi Tarnóci ”dictus” Zsófia (Tamás l) magán; Otmárföldi Tarnóci ”dictus” Margit (Tamás l) magán; Otmárföldi Tarnóci ”dictus” Benedek (György f) magán; Otmárföldi Tarnóci ”dictus” Orsolya (György l) magán; Mihály turóci szerzetes; Mihály testvér turóci konventi küldött; Dulafalvi Mihály deák; Dulafalvi Mihály deák királyi ember; Zábori János (Kuos f) szomszéd; Kisjeszeni István magán; Kisjeszeni György (Bertalan f) magán; Nad Jessen Nagyjeszen Turóc m
Subject Asszonyréte (Asson Rethe) rét
Abstract A turóci konvent jelenti, hogy megkapta az országnagyoknak Othmarfelde-i Tharnowczy ”dictus” Péter fiai: Tamás és György, továbbá Tamás és leányai: Zsófia és Margit, azonkívül György fia: Benedek, meg leánya Orsolya részére szóló statutiot elrendelő 1445 dec. 24-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Dulafalwa-i Mihály literatussal kiküldte Mihály rendi testvért, akik febr. 17-én kiszálltak Nad Jessen negyed részéhez és az ott lévő Asson Rethe nevű réthez és a szomszédok meghívása mellett bevezették azok tulajdonába az említett Tamást, Györgyöt, Zsófiát, Margitot, Benedeket és Orsolyát minden ellentmondás nélkül.(Az oklevél vége leszakítva) - A megjelent szomszédok: Johannes filius de Kuos de Zabar, ....Stephanus de Kys Jessen, Georgius filius Bartholomei de eadem.

Content provider