DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Centuriae (Q 334) • 31140

DL-DF 31140
Date 1444-00-00
Issuer of charter ERDÉLYI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 334 / XX 41
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Centuriae (Q 334)
Survival form Eredeti
Mode of sealing 0
Language Latin
Document-type iktató
Index Barbátvizei Dancs magán; Densor-i Demeter magán; Csulai Miklós királyi ember; András erdélyi prépost; György erdélyi éneklőkanonok; Mihály erdélyi őrkanonok; Benedek erdélyi dékán; Ulászló király; Barbathvize Barbátvize Hunyad m; Ohaba Ohába Hunyad m; Banul Hunyad m
Subject iktatás - új adomány
Abstract /Alig olvasható, igen elhomályosult oklevél./ Az erdélyi káptalan bizonyítja, hogy megkapta Ulászló királynak statuálást elrendelő oklevelét és annak értelmében Chula-i Miklós királyi emberrel kiküldte testimoniumát /név nem olvasható/ akik /dátum nem olvasható/ kiszálltak Barbathvize, Ohaba és Banul birtokokhoz és az azokban lévő birtokrészeket a szomszédok és határbirtokosok jelenlétében új királyi adomány címén Barbathvize-i Danchulnak és Densor-i Demeternek statuálták. Senki sem mondott ellen. - Honorabilibus et discretis dominis Andrea preposito, Georgio cantore, Michaele custode, Benedicto Siculo decano ceterisque canonicis. Hártyán, melyen pecsét nem látszik.

Content provider