DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39635

DL-DF 39635
Date 1297-11-02
Issuer of charter ANDRÁS 3 KIRÁLY
The old reference of the records Q 150 / AS 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Survival form Átírás 1307
Abstract András király azokért az érdemekért, melyeket Gurede fiai Márk szepesi kanonok és királyi káplán ”in deferendis legationibus” és Mihály comes az Albert osztrák herceg elleni hadjáratokban és Rorov vár megvételénél szereztek, a szepesmegyei Korytnyk nevű földet és erdőt, miután a határait megjáratta, nekik adományozza. Átírva a szepesi káptalan 1307 okt. 27-én kelt oklevélben. (L. ezt a 21. sz. a.) Közli teljes szöveggel Fejér: Cod. dipl. VI. 2. 75. és Bárdossy: Supplementum I. 419. az átírt oklevelek nélkül Wagner: Annalecta Scepusii. I. 113. 1297-09-10 - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 198

Content provider