DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227) • 38521

DL-DF 38521
Date 1434-01-16
Issuer of charter ZSIGMOND KIRÁLY
The old reference of the records Q 227 / 47
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227)
Q 227 / 48
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227)
Survival form Átírás 1447
Abstract in nostra imperiali civitate Basiliensi. sabbato proximo ante f. bb. Fabiani et Sebastiani mart. Zsigmond király jelenti, hogy mivel István, Wegla, Segnia és Modrussa comese, Dalmát- és Horvátországok bánja a király kíséretében és szolgálatában a jelen és az elmúlt esztendőben Lombardiában, Tusciában, Italiában és Roma városában, azonkívül Németország egyes részeiben szép és nagyszámú kíséretével nemcsak hűséges szolgálatokat tett a királynak, hanem tetemes kiadásokat is szenvedett, melyek kb. 3.000 forintra, illetőleg dukatra rúgnak, ennek az összegnek a biztosítására a király újra elzálogosítja neki azokat a várakat és városokat, amelyeket egykor István édesapjának: Miklósnak, Wegla, Segnia és Modrussa comesének, dalmát és horvát bánnak zálogosított el 42.000 aranydukatért, u. m. Bihigium városát, Zokol várát, Rypash várát, Choka várát, Ermyn várát, Tinnin várát, Laab várát, Werhlichky várát, Oztrouicza várát, Seardona városát, Horvátország összes wlachjait, Lyka és Pllicza megyéket összes tartozékaikkal, a 3.000 dukatot hozzácsatolva a 42.000 dukathoz és megígéri, hogy István comes bánt és utódait meg is fogja azokban védeni. (Teljes sz.) Átírta: 1447. jún. 4. Zágrábi káptalan. Kiadva: Thallóczy-Barabás: A Frangepán cs. okl. I. 247. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider