DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65778

DL-DF 65778
Date 1297-00-00
Issuer of charter VÁCI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 22 / 93 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Átírás 1372
Abstract A váci káptalan előtt Detre fia: Mykow ispán a Byter ispántól Olcharzk birtokért cserébe kapott Galabuch és Halaz birtokokat Folkus fia: Mihály ispán fiainak: Simon mesternek és Tamásnak adja (leány)negyedbe oly feltétellel, hogy ha Galabuch birtokban nem tudná őket megtartani, más Nógrád megyei birtokokból ad azonos értékűeket helyettük; ehhez Biter ispán fia: János, valamint Byter nevében serviense: Hermanus, aki ügyvédje volt a káptalan levelével, hozzájárult. – Magistri Herrici lectoris, domino H(aab) Dei gratia episcopo Wacyensi existente, domino Dominico preposito, Dominico cantore, Juliano custode, Oliuerio archydiacono Wacyensi, Nicolao Pestiensi, Agustino de Zygethfew, Nicolao Chengradyensi et Goblino de Zolnuk archydiaconis. Átírta a váci káptalan 1366. június 24. > uaz 1372. október 1. DL 65778. (Fasc. AL n. 28.) – Az utóbbit átírta a váci káptalan 1418. augusztus 10-én kelt oklevelében, melynek XIX. századi egyszerű másolata DL 65853. Eredetije: DL 1484. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 57.

Content provider