DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65402

DL-DF 65402
Date 1433-08-10
Place of dating BRODA
Issuer of charter ZSIGMOND KIRÁLY
The old reference of the records Q 169 / 14 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Átírás 1433
Language Latin
Document-type VIZSGÁLATI
Index ARADI KÁPTALAN; TELEGDI KELEMEN F LÁSZLÓ MAGÁN; TELEGDI LÁSZLÓ F FRANK MAGÁN; TELEGDI LÁSZLÓ F MIKLÓS MAGÁN; TELEGDI LÁSZLÓ F GYÖRGY MAGÁN; TELEGDI LÁSZLÓ L ERZSÉBET MAGÁN; TELEGDI LÁSZLÓ L MARGIT MAGÁN; TELEGDI LÁSZLÓ L KATALIN MAGÁN; TELEGDI KELEMEN F PÁL MAGÁN; TELEGDI PÁL ÖZV ANNA MAGÁN; TELEGDI PÁL F LÁSZLÓ MAGÁN; TELEGDI PÁL F JÁNOS MAGÁN; TELEGDI PÁL F MIKLÓS MAGÁN; MAKÓFALVI PÉTER F KIS BENEDEK MAGÁN; ZYZ PÉTER FAMILIÁRIS; FÖLDEÁKI BENEDEK FAMILIÁRIS; PAKAZ JÁNOS FAMILIÁRIS; PÉTER F GERGELY FAMILIÁRIS; JÁNOS F GYÖRGY FAMILIÁRIS; MAKÓFALVI ANDRÁS FAMILIÁRIS; PÁRDÁNYI SZENTI LŐRINC FAMILIÁRIS; PÁRDÁNYI JÁNOS FAMILIÁRIS; LŐRINC F BENEDEK FAMILIÁRIS; KERESZTÚRI JAKAB KIRÁLYI EMBER; KERESZTÚRI FÁBIÁN KIRÁLYI EMBER; BESENYŐI HENSEL KIRÁLYI EMBER; CSIKKEDI ALBERT KIRÁLYI EMBER; CSIKKEDI ANDRÁS KIRÁLYI EMBER; CSIKKEDI IMRE KIRÁLYI EMBER; TÁDI MIKLÓS KIRÁLYI EMBER; TÁDI KELEMEN DEÁK KIRÁLYI EMBER; TÁDI ISTVÁN KIRÁLYI EMBER; ZENTE FERENC ZOMBORI JOBBÁGY; SZENTI LŐRINC /PÁRDÁNYI/ FAMILIÁRIS; THELEGD TELEGD CS; MAKOFALWA MAKÓFALVA; SOMBOR ZOMBOR; ZOMBOR ZOMBOR; FYLDEAK FÖLDEÁK CS; PARDAN PÁRDÁNY CS; KERESTHWR KERESZTÚR CS; BESSENEW BESENYŐ CS; CHYKHKED CSIKKED CS; THAAD TÁD CS
Subject EMBER ELRABLÁSA, BILINCSBEN TARTÁSA, KÉZLEVÁGÁSA; ZOMBORI ERDŐ, ZOMBORI SZÁNTÓ, ZOMBORI KASZÁLÓ, ZOMBORI HALÁSZÓHELY; ZYZ CS, PAKAZ CS
Abstract Brode. in festo b. Laurentii mart. Zsigmond király az aradi káptalanhoz. Jelentették előtte Thelegd-i Kelemen fia Lászlónak és három fiának: Franknak, Miklósnak és Györgynek, meg három leányának: Erzsébet és Margit úrnőknek és Katalin hajadonnak, azonkívül Thelegd-i Kelemen fia Pál özvegyének, Annának és három fiának: Lászlónak, Jánosnak és Miklósnak a nevében, hogy Makofalwa-i Péter fia Kis Benedek, a nemrég múlt időkben elküldvén Petro Zyz, Benedicto de Fyldeak, Johanne Pakaz, Gregorio filio Petri, Georgio filio Johannis et Andrea de ipsa Makofalwa, familiaribus suis, rátörtek ... (hézag) ... birtokára és onnan elvitték egyik emberét, akit Makofalwan 15 napig tartottak bilincsben. Evel nem elégedvén meg, a nevezett Benedek személyesen vezette előbbi familiarisait az exponensek másik birtokára, Somborra és ottani erdejére, ahol az ott talált egyik jobbágyukat, Zente Ferencet elfogták és ha nem jő segítség, levágták volna a kezét. Kb. ugyanabban az időben a nevezett Benedek por Laurentium Zenthy de Pardan, Johannem de eadem et Benedictus filium Laurentii familiares suos elfoglaltatta az exponensek Zombor birtokához tartozó szántóit, kaszálóit és halászóhelyeit és használja azokat most is. Azért a király meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében Jacobus vel Fabianus de Keresthwr, aut Hensel de Bessenew, sin Albertus, neve Andreas, seu Emericus de Chykhked, an Nicolaus, Clemens litteratus vel Stephanus de Thaad tartson a fenti ügyben vizsgálatot. Átírta 1433. szept. 22. az aradi káptalan. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider