DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39635

DL-DF 39635
Date 1294-06-08
Issuer of charter ANDRÁS 3 KIRÁLY
The old reference of the records Q 150 / AS 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Survival form Átírás 1297
Abstract András király meghagyja a szepesi káptalannak, hogy Márk szepesi kanonokot és királyi káplánt testvérével, Mihály comes-szel együtt adomány címén vezesse be az ”in superiori villa castri nostri Sygura vocata” levő Korithnyk nevű puszta és lakóitól elhagyott föld, illetve erdő birtokába. Kir. ember: Bald comes. Átírva a szepesi káptalan (1297. évi), András király 1297 szept. 10-én kelt oklevelében csonkán átírt jelentésében. (L. ezt a 14. sz. a.) Közli Fejér: Cod dipl. VI. 2. 75. és Bárdossy: Supplementum I. 419. 1297-06-04 ”In Scepes.” - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 196

Content provider