DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186) • 67771

DL-DF 67771
Date 1426-12-30
Issuer of charter ZALAI KONVENT
The old reference of the records Q 186 / 102
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract (12. d. Ammon. - V. a. Thom. ap.) A zalai konvent Zsigmond királynak 1426. november 22-i parancsa alapján megintette Anna asszonyt, hogy fogadja az elégtételt Sára asszonytól a szóbanforgó hitbér és jegyajándék dolgában s bocsássa be néhai Zsigmond úr rászállott birtokjogainak élvezetébe, Anna asszony... (Tallián cs.) - Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy)

Content provider