DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65866

DL-DF 65866
Date 1426-08-10
Issuer of charter KÖRÖS MEGYE
The old reference of the records Q 22 / 152 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract (in Laurentii) Körös (Crisii). (H)anchyhar Zsigmond és Kapstayner Wolfardus vicebánok, Körös megyei ispánok és a szolgabírák előtt Gorbonok-i István fia: György, minthogy a Gorbonok-i fenti István fia: Miklós özvegyének: Erzsébetnek a férje után járó hitbér és jegyajándék fejében fizetendő 25 márkát készpénzben nem tudja megadni, két, korábban Gál fia: György és Pestheni (dictus) Pál által lakott puszta jobbágytelket, és Lukács fia: Tamás által lakott telket átad zálogba Erzsébetnek. Papíron, hátlapján pecsét nyoma. DL 65866. (Jelzet nélkül.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 278.

Content provider