DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65865

DL-DF 65865
Date 1425-01-25
Issuer of charter ZSIGMOND KIRÁLY
The old reference of the records Q 22 / 236 D
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Átírás 1425
Abstract (in conv. Pauli) Buda. Zsigmond király meghagyja a csornai konventnek, hogy Pok-i Miklós fiát: Pétert és Ferenc fiát: Jakabot a Sopron megyei Pynnye és Osl birtokokba Sagh-i Péter és Pál, ...-i Ferenc, Wlche-i István királyi emberek valamelyike vezesse be. Átírta a csornai konvent 1425. február 28-án kelt oklevelében. DL 65865. (Jelzet nélkül.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 274.

Content provider