DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90) • 26709

DL-DF 26709
Date 1422-12-27
Issuer of charter ZSIGMOND KIRÁLY
The old reference of the records Q 90 / 10
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90)
Survival form Másolat
Abstract in die f. Joannis Ap. Zsigmond király levele a jászói konventhez, hogy Jekelfalvai Lányi fiainak, Jánosnak és Miklósnak számára új adománylevéllel megerősítette Jekelfalva és Szentmargit helységek és Körs predium birtokát. Felszólítja a konventet, hogy a királyi ember (Grancsi Mátyás, vagy Kázmérfalvi György fia János, vagy Petroveczi Zeurus (dictus) György, vagy Kropácsi Gebel (dictus) Bendek, vagy Gebelfalvi Gebel János, vagy Aranyos Rózsa) és a konvent embere a szomszédok jelenlétében a nevezetteket a birtokokba erősítse meg. XVIII. sz.-i hiteles másolat. Átírás a jászói konvent 1422. április 2-án kelt okleveléből. - Regeszta forrása: OL regeszta

Search result navigation
Content provider