DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta Jesuitica (Q 313) • 11291

DL-DF 11291
Date 1422-03-09
Issuer of charter GARAI MIKLÓS NÁDOR
The old reference of the records Q 313 / NEOSOL 6 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta Jesuitica (Q 313)
Q 313 / NEOSOL 6 69
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta Jesuitica (Q 313)
Q 313 / NEOSOL 14 24
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta Jesuitica (Q 313)
Survival form Tartalmi átírás 1423
Abstract Buda 56. d. oct. Epiph. Garai Miklós nádor tanúsítja, hogy előtte per zajlott László (sági) prépost és a konvent, valamint Dalmad-i Mihály özvegye és fia: Gergely között amiatt, hogy az egyház állítása szerint a Dalmad-iak jogtalanul tartják elfoglalva az ő Dalmad possessiójukat. Az alperesek ügyvédje, Daras-i Péter azt ígérte, hogy oklevelekkel fogja bizonyítani, miszerint a birtok jogosan van a Dalmad-iak kezén évi census fejében, azonban a bemutatás többször elmaradt. Vele szemben a prépost bemutatta V. István 1270-ben, Szepesi Jakab országbíró 1377. augusztus 24-én és Garai Miklós nádor 1405. szeptember 3-án kelt oklevelét, melyeket látva a nádor ismét a (sági) egyháznak ítélte a birtokot, Gergelyt pedig hatalmaskodás címén fő- és jószágvesztésre ítélte. Vrana-i Kompolth István országbíró 1423. október 11-én kelt oklevelének tartalmi átírásában. - Regeszta forrása: OL regeszta (Köblös)

Search result navigation
Content provider