DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Üchtritz-Amadé család (Q 17) • 90387

DL-DF 90387
Date 1422-01-09
Issuer of charter ZSIGMOND KIRÁLY
The old reference of the records Q 17
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Üchtritz-Amadé család (Q 17)
Survival form Átírás 1422
Abstract Buda, VI. p. Epiph. D. Zsigmond király megparancsolja a győri káptalannak, hogy Marchalthw-i Péter fia Egyedet és fiait: Berecket és Jánost iktassa be Varkon-i István fia Mihály Marchalthw-i Gwth-i, Malomsuk-i és Zenthe-i (Győr m.) részeibe. Átírva a győri káptalan 1422. február 14-én kelt oklevelében. Ewrken-i, Nema-i és Pech-i cs.-ból való királyi emberek.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)
feria sexta post Epiphaniarum. Zsigmond király meghagyja a győri káptalannak, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Marchalthw-i Péter fia: Egyedet és két fiát: Jánost meg Bricciust zálogjog címén bevezesse Varkon-i István fia: Mihály birtokrészeibe, a Győr megyei Marchalthw, Malomsuk és Zenthe helységekben. Győri káptalan, 1422. február 14.– Regeszta forrása: OL regeszta (I.B.)

Content provider